تا حالا فکر کردی عشق یعنی چی ؟
عشق یعنی اینکه یکی بهت بگه از رنگ لباست خوشش میاد ، تو هم از اون به بعد همیشه همون رنگ و بپوشی !

تا حالا دلتنگ کسی شدی ؟ اصلا می دونی دلتنگی چیه ؟ اونم از بدترین نوعش ؟
بزرگترین دلتنگی اینه که بدونی اون کسی که دوسش داری هیچ وقت مال تو نمیشه ! این که بدونی یه روزی از کسی که دوسش داری باید جدا شی حالا چی بخوای چی نخوای !


تا حالا فکر کردی خوشبختی چیه ؟
خوشبختی یعنی اینکه یکی یه گوشه دنیا باشه که دوست داشته باشه یکی باشه که پناه گاه خستگی هات باشه ، یکی باشه که نگاهش وجود تو گرم کنه !


تا حالا فکر کردی آرامش یعنی چی ؟
آرامش یعنی اینکه همیشه ته دلت مطمئن باشی که توی سینه کسی که دوسش داری یه خونه گرم داری!تا حالا فکر کردی زندگی یعنی چی ؟
زندگی یعنی اینکه همه عمرت تلاش کنی و جون بکنی برای به دست آوردن اون چیزی که بهش ایمان داری زندگی یعنی اینکه خودتو دوست داشته باشی برای اینکه تو دلت عشق اون هست .

تا حالا فکر کردی هدف چیه ؟ هدف یعنی اینکه صبح که از خواب پا میشی بدونی اون روز باید چی کار کنی ،بدونی اون روز باید از کدوم مسیر رد شی تا یه تلفن کارتی داشته باشه !


تا حالا فکر کردی انگیزه چیه ؟
انگیزه اونه که وقتی می خوای بری سر قرار صد بار بری جلوی آینه و لباستو چک کنی !
تا حالا فکر کردی قسمت یعنی چی ؟ قسمت یعنی اینکه بشینی و دست رو دست بزاری و هر طرف باد اومد تو هم بری، قسمت یعنی اینکه همه تنبلی ها و بی عرضگی ها رو بندازی گردن روزگار و بشینی مثل بدبختها به از دست دادن محبوبت راضی بشی .


به سرنوشت چی ؟ به اون فکر کردی؟
سرنوشت دیگه اونی نیست که از سرت نوشته یعنی اینکه یه روز جلوی چشات رفیقت و تنها رفیقت تنهات بزاره و بگه این بازیه روزگاره .


حالا به خودت فکر کن خودتو تا حالا معنی کردی ؟ و انسان یعنی همیشه انتظار...انتظار ...انتظار

تقدیم به اونایی که یک بار دوست داشتنو تجربه کردن